search 
 
-A +A
 
 
www.t3surat.ac.th หน้าหลัก

เกี่ยวกับโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียน    
ประวัติและความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ครูอาจารย์และบุคลากร
นักเรียน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ปฐมวัย
ห้องภาพมัลติมีเดีย
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อโรงเรียน
สายตรงผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ทีมละครภาษาอังกฤษ " The lost boy " ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล ๓ ( ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัล " ชนะเลิศ " ระดับประเทศ ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ณ มหาวิยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด
 


ทีม " The Shark " จากโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คว้า " รางวัลชนะเลิศ " ระดับประเทศ ในรายการ SPORT DANCE FOR THE QUEEN " รุ่นอายุ 15 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

 


นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ สนามบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561


นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำคณะครูร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 87 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณต้นโพธิ์หน้าศาลหลักเมืองฯ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561


โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดกรวย ถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในกิจกรรมวันแม่มีดังนี้
- ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
- มอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่ นางบุญรัตน์ บุญคง มารดาของเด็กหญิงจรรยาพร บุญคง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ประกวดภาพวาดระบายสี เขียนเรียงความ การ์ดวันแม่
และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีครู บุคลากรและนักเรียนร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรม : วิชาการ
อ่านทั้งหมด 
  การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงบอกขนมถิ่นใต้ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by นางฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์ (18-03-2018 22:02:05) [0/100]
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 by นางยกเอก นิลทอง (18-03-2018 21:59:02) [0/100]
  รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย by นางฉัตรนัฌฌา พิทักษ์วงศ์ (18-03-2018 21:55:46) [0/104]
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฎจักรของน้ำ by นางยกเอก นิลทอง (18-03-2018 21:51:28) [1/91]
  อบรมการสอนคิดปี 2560 by ฝ่ายวิชาการ (13-11-2017 16:10:01) [2/159]
  การแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียนอนุบาล " อนุบาลเกมส์ " ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 by krulek (17-02-2016 22:37:44) [58/439]
  การแข่งขันรับ - ส่งบอล กีฬานักเรียนอนุบาล " อนุบาลเกมส์ " ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 by krulek (13-02-2016 16:32:11) [37/328]
  ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” by krulek (04-02-2016 14:58:12) [29/302]
  กิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 by krulek (03-02-2016 23:23:05) [22/270]
  กิจกรรมเข้าค่ายเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวรุ่งอรุณรีสอร์ท ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี by krulek (03-02-2016 22:33:54) [42/367]

กิจกรรม : ความสัมพันธ์ชุมชน
อ่านทั้งหมด 
  วางพวงมาลา by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (28-11-2017 13:28:02) [1/168]
  คณะผู้บริหารและครู เยี่ยมชมพระเมรุมาศ ณ กรุงเทพมหานคร by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (21-11-2017 09:32:00) [2/163]
  ก้าวคนละก้าว by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (21-11-2017 09:16:39) [5/172]
  โรงเรียนปลอดขยะ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-11-2017 16:49:43) [2/206]
  by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-11-2017 16:47:38) [1/160]
  โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-11-2017 16:37:12) [0/157]

กิจกรรม : กิจกรรมนักเรียน
อ่านทั้งหมด 
  พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (15-09-2018 23:56:43) [0/9]
  ทีม " The SHARK คว้าชัยการแข่งขัน SPORT DANCE FOR THE QUEEN by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (15-09-2018 23:55:25) [3/8]
  แข่งขันละครภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (15-09-2018 23:53:20) [3/8]
  กิจกรรมวันเด็ก by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (15-01-2018 14:29:50) [6/130]
  กิจกรรมงานต้อนรับวันปีใหม่ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:15:21) [22/147]
  ชนะเลิศการแข่งขัน To be Number one ระดับภาคใต้ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (13-12-2017 14:01:24) [4/149]
  อบรมการสอนคิด by กิจกรรม (13-11-2017 11:07:12) [0/191]

กิจกรรม : งานบุคลากร
อ่านทั้งหมด 
  ทำบุญตักบาตรต้อนรับวันปีใหม่ 2561 by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:48:20) [9/141]
  งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (04-01-2018 14:01:25) [19/168]

กิจกรรม : งานอาคารสถานที่
อ่านทั้งหมด 
  Big cleaning day by ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (28-11-2017 13:21:39) [4/247]

 
| หน้าหลัก |

เกี่ยวกับโรงเรียน

|

กลุ่มสาระการเรียนรู้

|

ภาพกิจกรรม

| ติดต่อโรงเรียน
 
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
ถนนประชานฤมิต ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 0 7727 3513 Fax: 0 7727 3513
Email : info@t3surat.ac.th
 
 
   
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :